Chính sách nhân sự

23 /112016

Chính sách nhân sự

Với tiêu chí con nhân sự là giá trị cốt lõi làm lên uy tín cho sự phát triển. VMT Corporation không ngừng tìm kiếm, đào tạo bồi dưỡng nhân sự, đồng thời cố gắng cùng xây dựng môi trường làm việc mà mọi thành viên có điều kiện và cơ hội tốt nhất để cùng làm việc và đóng góp vào sự phát triển của VMT Corporation đồng thời nâng cao năng lực và cuộc sống mỗi cá nhân,

VMT Corporation luôn tạo mọi điều kiện làm việc để mỗi người có cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, hoàn thiện năng lực bản thân, giao lưu học hỏi qua các buổi đào tạo, học tập tập trung, …

Môi trường làm việc thân tiện cởi mở, công bằng tạo cơ hội phấn đấu cho những thành viên phấn đấu muốn xây dựng sự nghiệp bền vững lâu dài và phát triển tại VMT Corporation.

LƯƠNG VÀ THƯỞNG

  • Chính sách lương thưởng tại VMT Corporation đều theo chuẩn cao của thị trường, có sự tư vấn so sánh của công ty chuyên nghiệp, cạnh tranh về mọi phương diện, bao gồm: lương, các khoản thưởng ngắn hạn và/hay dài hạn, các phụ cấp  bổ sung cho lương.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

  • VMT Corporation luôn quan tâm và xây dựng chế độ phúc lợi tốt nhất cho nhân viên như Chương trình bảo hiểm y tế mở rộng cho nhân viên và người nhà, chính sách khuyến học cho con em CBNV, mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi…

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

  • Dựa trên định hướng phát triển của VMT luôn chú trọng và phát triển hệ thống đào tạo con người với những khóa học đa dạng dành cho nhiều cấp bậc để trau dồi cho nhân viên những tố chất, kỹ năng cần thiết; không chỉ nhằm mục đích hoàn thành công việc mà còn trang bị cho nhân viên sự hội nhập quốc tế. 
  • Các chương trình đào tạo phát triển nhân viên được xây dựng nhằm phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cá nhân. Sự công bằng, minh bạch trong công tác đào tạo phát triển đội ngũ tạo được gắn kết, hiệu quả trong công việc, củng cố và phát triển năng lực hội nhập cũng như khả năng làm việc trong môi trường quốc tế năng động cho đội ngũ  nhân viên, lãnh đạo của VMT

VMT CORPORATION

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.